Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Dodo: -23 EUR
–  Pišta: -15.5 EUR
–  Paťo: -10 EUR
–  Bater: -9.5 EUR
–  Maroš: -8 EUR
–  Ondro: -7 EUR
–  Sub1: -5.5 EUR
–  PeťoH.: -5.5 EUR
–  Tomáš: -4.5 EUR
–  Marian: -4 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel