Komentáre k zápasom

Dnes je 4. okt 2022

5 : 3

      Maroš vs Maťo       27. sep 2022

Komentár sa pripravuje.

Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:

  –  Andrej
  –  Fodi
  –  Maroš
  –  Majo
  –  Roman
  –  PeťoH.

10 : 3

      Haki vs Paťo       20. sep 2022

bez komentára

4 : 4

      Fodi vs Bater       13. sep 2022

bez komentára

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 2 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Roman: -8 EUR
–  Žižo: -4 EUR
–  Maroš: -4 EUR
–  Bater: -4 EUR
–  Jombo: -2 EUR
–  Grog: -2 EUR
–  PeťoH.: -2 EUR
–  PetoG: 0 EUR
–  Karol: 0 EUR
–  Andrej: 2 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 21.6.2022.

>  plné znenie pravidiel