Predplatné   (3.5 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Bater0€31108.5€120€11.5€3.3z 50€ 20€ 50€
Dodo0€2898€95€-3€ 40€ 20€ 35€
Grog0€1449€50€1€0.3z 40€ 10€
Haki0€32112€115€3€0.9z 50€ 50€ 5€ 10€
Jombo0€310.5€10.5€0€ 7€ 3.5€
Karol0€13.5€0€-3.5€
Majo7€2173.5€67€-6.5€ 20€ 20€ 20€
Marian0€828€19€-9€ 10€ 9€
Maroš12€35122.5€122.5€0€ 50€ 40€ 20€ 0.5€
Maťo9€32112€159€47€13.4z 100€ 50€
Ondro0€621€21.5€0.5€0.1z 3.5€ 3€ 3.5€ 3.5€ 4€ 4€
Paťo3€29101.5€103€1.5€0.4z 20€ 10€ 20€ 10€ 20€ 20€
PetoG0€29101.5€95€-6.5€ 35€ 40€ 20€
PeťoH.5€2898€100.5€2.5€0.7z 40.5€ 5€ 50€
Pišta2€32112€113.5€1.5€0.4z 50€ 4€ 2€ 20€ 5€ 3.5€ 20€ 7€
Roman0€2380.5€81€0.5€0.1z 50€ 31€
Sub10€517.5€17.5€0€ 3.5€ 3€ 5€ 3€ 3€
Sub20€13.5€5€1.5€0.4z 5€
Tomáš0€1138.5€44€5.5€1.6z 3€ 10€ 11€ 10€ 10€
Žižo0€2794.5€94.5€0€ 50€ 44.5€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Marian: -9 EUR
–  PetoG: -6.5 EUR
–  Majo: -6.5 EUR
–  Karol: -3.5 EUR
–  Dodo: -3 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel