Predplatné   (3.5 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Bater0€27€0€-7€
Dodo0€27€0€-7€
Grog0€13.5€0€-3.5€
Haki0€27€50€43€12.3z 50€
Majo7€13.5€7€3.5€1z
Maroš12€27€12€5€1.4z
Maťo9€27€9€2€0.6z
Paťo3€27€23€16€4.6z 20€
PetoG0€27€0€-7€
Pišta2€27€52€45€12.9z 50€
Roman0€13.5€0€-3.5€
Žižo0€13.5€0€-3.5€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  PetoG: -7 EUR
–  Bater: -7 EUR
–  Dodo: -7 EUR
–  Žižo: -3.5 EUR
–  Grog: -3.5 EUR
–  Roman: -3.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel