Predplatné   (2 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Andrej0€36€16€10€5z 2€ 14€
Bater10€816€30€14€7z 20€
Fodi2€1224€34€10€5z 20€ 12€
Grog12€1122€32€10€5z 20€
Haki4€12€6€4€2z 2€
Jombo8€24€8€4€2z
Majo-2€1122€30€8€4z 2€ 10€ 20€
Marian-10€36€-10€-16€
Maroš2€714€30€16€8z 30€ -2€
Maťo-2€1020€48€28€14z 50€
Mišo0€714€16€2€1z 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 6€
Paťo6€1224€26€2€1z 20€
PetoG12€1020€12€-8€
Pišta-2€36€8€2€1z 10€
Roman-4€816€-4€-20€
Sub10€510€10€0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€
Sub20€36€6€0€ 2€ 2€ 2€
Sub30€12€2€0€ 2€
Žižo22€1020€44€24€12z -6€ 28€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 2 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Roman: -20 EUR
–  Marian: -16 EUR
–  PetoG: -8 EUR
–  Sub2: 0 EUR
–  Sub3: 0 EUR
–  Sub1: 0 EUR
–  Pišta: 2 EUR
–  Mišo: 2 EUR
–  Paťo: 2 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 18.6.2019.

>  plné znenie pravidiel