Predplatné   (3.5 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Bater0€2277€70€-7€ 50€ 20€
Dodo0€2277€95€18€5.1z 40€ 20€ 35€
Grog0€517.5€40€22.5€6.4z 40€
Haki0€2380.5€105€24.5€7z 50€ 50€ 5€
Jombo0€27€7€0€ 7€
Karol0€13.5€0€-3.5€
Majo7€1552.5€47€-5.5€ 20€ 20€
Marian0€517.5€10€-7.5€ 10€
Maroš12€2587.5€102€14.5€4.1z 50€ 40€
Maťo9€2380.5€109€28.5€8.1z 100€
Ondro0€414€0€-14€
Paťo3€2380.5€83€2.5€0.7z 20€ 10€ 20€ 10€ 20€
PetoG0€2173.5€75€1.5€0.4z 35€ 40€
PeťoH.5€1966.5€100.5€34€9.7z 40.5€ 5€ 50€
Pišta2€2691€83€-8€ 50€ 4€ 2€ 20€ 5€
Roman0€1656€50€-6€ 50€
Sub10€414€8.5€-5.5€ 3.5€ 5€
Sub20€13.5€5€1.5€0.4z 5€
Tomáš0€621€24€3€0.9z 3€ 10€ 11€
Žižo0€1863€50€-13€ 50€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Ondro: -14 EUR
–  Žižo: -13 EUR
–  Pišta: -8 EUR
–  Bater: -7 EUR
–  Marian: -7.5 EUR
–  Majo: -5.5 EUR
–  Sub1: -5.5 EUR
–  Roman: -6 EUR
–  Karol: -3.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel