Predplatné   (3.5 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Bater0€1138.5€50€11.5€3.3z 50€
Dodo0€1138.5€40€1.5€0.4z 40€
Grog0€414€40€26€7.4z 40€
Haki0€1035€50€15€4.3z 50€
Jombo0€27€7€0€ 7€
Majo7€724.5€27€2.5€0.7z 20€
Marian0€13.5€0€-3.5€
Maroš12€1138.5€12€-26.5€
Maťo9€1035€109€74€21.1z 100€
Ondro0€13.5€0€-3.5€
Paťo3€1035€33€-2€ 20€ 10€
PetoG0€1242€75€33€9.4z 35€ 40€
PeťoH.5€828€45.5€17.5€5z 40.5€
Pišta2€1242€58€16€4.6z 50€ 4€ 2€
Roman0€724.5€0€-24.5€
Sub10€27€3.5€-3.5€ 3.5€
Tomáš0€13.5€3€-0.5€ 3€
Žižo0€621€50€29€8.3z 50€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Maroš: -26.5 EUR
–  Roman: -24.5 EUR
–  Marian: -3.5 EUR
–  Ondro: -3.5 EUR
–  Sub1: -3.5 EUR
–  Paťo: -2 EUR
–  Tomáš: -0.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel