Predplatné   (2 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Andrej10€48€10€2€1z
Bater4€48€4€-4€
Fodi18€48€18€10€5z
Grog0€12€0€-2€
Haki0€36€20€14€7z 20€
Jombo0€12€0€-2€
Karol0€12€2€0€ 2€
Majo0€48€20€12€6z 20€
Maroš2€36€2€-4€
Maťo46€36€46€40€20z
Paťo4€36€14€8€4z 10€
PetoG4€24€4€0€
PeťoH.4€36€4€-2€
Pišta0€48€20€12€6z 20€
Roman0€48€0€-8€
Sub10€12€2€0€ 2€
Žižo0€24€0€-4€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 2 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Roman: -8 EUR
–  Žižo: -4 EUR
–  Maroš: -4 EUR
–  Bater: -4 EUR
–  Jombo: -2 EUR
–  Grog: -2 EUR
–  PeťoH.: -2 EUR
–  PetoG: 0 EUR
–  Karol: 0 EUR
–  Andrej: 2 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 21.6.2022.

>  plné znenie pravidiel