Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

 1. PeťoH. 3,69 (2,04 + 1,65)
 2. Maroš 3,40 (1,88 + 1,52)
 3. Haki 3,11 (1,32 + 1,79)
 4. Pišta 2,79 (1,64 + 1,15)
 5. Žižo 2,64 (1,36 + 1,27)
 6. Bater 2,58 (1,08 + 1,50)
 7. PetoG 2,54 (1,58 + 0,96)
 8. Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
 9. Paťo 2,13 (1,35 + 0,77)
 10. Roman 2,08 (1,62 + 0,46)
 11. Grog 1,81 (1,04 + 0,78)
 12. Majo 1,48 (1,21 + 0,28)
 13. Maťo 1,33 (1,30 + 0,04)
 14. *** *** *** hranica 60
 15. Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
 16. Sub1 2,06 (1,18 + 0,88)
 17. Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
 18. Ondro 1,60 (1,20 + 0,40)
 19. Marian 1,60 (0,80 + 0,80)
 20. Jombo 1,50 (0,50 + 1,00)
 21. Sub2 1,33 (0,00 + 1,33)
 22. Mišo 1,00 (0,50 + 0,50)
 23. Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
 24. Tomáš 0,00 (0,00 + 0,00)
 25. Karol 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Pišta: -29 EUR
–  Roman: -28 EUR
–  Andrej: -26 EUR
–  Maroš: -19 EUR
–  PeťoH.: -9 EUR
–  PetoG: -8 EUR
–  Jombo: -6 EUR
–  Žižo: -6 EUR
–  Sub1: -6 EUR
–  Ondro: -3 EUR
–  Mišo: -3 EUR
–  Grog: -1 EUR
–  Tomáš: 0 EUR
–  Fodi: 0 EUR
–  Karol: 0 EUR
–  Paťo: 2 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 21.6.2022.

>  plné znenie pravidiel